TypoMe 2014 by Dodat

Click hình để tham quan Behance của Dodat.

Dodat chia sẽ thêm về dự án TypoMy:

“Dự án cá nhân “TypoMe” được thực hiện trong khoảng thời gian 8 tuần.

Trong dự án của mình, tôi muốn thể hiện một phong cách mới và thú vị hơn với Typography nhưng theo cách cảm nhận của riêng tôi.
Từ bản vẽ tay trên giấy bằng bút kim đến vẽ vector trên máy tính với phiên bản 2D và cuối cùng là phiên bản 3D mới lạ.

Các câu châm ngôn về cuộc sống được tôi tìm kiếm và sử dụng để làm nội dung thực hiện.”
Continue reading

Advertisements