Sáng Tạo Trên Chiếc Cốc Starbucks

Một nghệ sĩ thực thụ thì chã cần gì đến một tờ giấy tốt, bút vẽ xịn hay những thứ đại loại để sáng tạo nghệ thuật cả. Họ chỉ cần Sáng tạo và Sáng tạo mà thôi, ngay cả trên một chiếc cốc của Starbucks mà chúng ta vẫn thường vứt đi khi không còn “giá trị lợi dụng” nữa – Johanna Basford thì không !!

Cô ấy đã sketch một nùi partern lên khắp chiếc cốc Starbucks, biến chúng thành những chiếc cốc đầy ắp nghệ thuật mà tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không thể nào nỡ vứt chúng cho dù “giá trị lợi dụng” có sắp hết hay là đã hết từ rất lâu rồi. Để làm được điều ấy, Johanna chỉ cần dùng đến một cây viết đen thôi, CHỈ MỘT CÂY BÚT ĐEN mà thôi !!!!

Continue reading

Advertisements